REGU
LAMIN

I POLITYKA
PRYWATNOŚCI

 

 

Regulamin Maptu.pl obowiązujący od 21.03.2017

Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony Maptu, dostępnej pod adresem www.maptu.pl („Maptu” lub „Strona”). Właścicielem Maptu jest Mapsy Ltd z siedzibą w Londynie 220c Blythe Road W140HH (Wielka Brytania). Nr spółki w Rejestrze Spółek na Anglię i Walię Companies House 9792946.

1.2. Maptu umożliwia samodzielne zaprojektowanie plakatu zawierającego mapę wybranego miasta. Odpłatne usługi oferowane za pośrednictwem Maptu polegają na przygotowaniu plakatu do druku, druku i dostarczeniu plakatu do Klienta ("Usługi").

1.3. Za realizację Usług odpowiada Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670 ("Usługodawca").

1.4. Regulamin obowiązuje od 21 marca 2017 r.

Klienci i Użytkownicy Maptu

2.1. Klientem jest każdy, kto korzysta z Usług. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia („Klient”).

2.2. Użytkownikiem Strony jest każdy, kto odwiedza Maptu („Użytkownik”).

Modyfikacje Regulaminu

3.1. Właściciel Maptu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w cenniku oraz zawartości Maptu, o których poinformuje Użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.2. Klient i Usługodawca są związani Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Zamówienie, płatności i ceny

4.1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie (”Formularz”).

4.2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w PLN. Są to kwoty brutto.

4.3. Ceny widoczne na Stronie zawierają koszty przesyłki w Polsce. Zamówienia do innych krajów prosimy składać za pośrednictwem strony www.maptumaps.com.

4.4. Płatności za zamówienie są dokonywane za pośrednictwem systemu PayU. Przed płatnością prosimy o zapoznanie się również z regulaminem płatności PayU.

4.5. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie to stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Od tego momentu jest liczony czas realizacji zamówienia.

4.6. W przypadku nieodnotowania wpłaty za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.

4.7. Po potwierdzeniu zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian samodzielnie. W przypadku pomyłki i chęci zmiany danych, np. adresu wysyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zmienić dane przed wysyłką.

Dostawa

5.1. Plakaty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w ciągu 3 dni roboczych od przesłania przez zespół Maptu potwierdzenia (o którym mowa w pkt. 4.5.), ale staramy się zrobić to zawsze jak najszybciej.

5.2. Właściciel Maptu zastrzega sobie prawo do wyboru firmy dostarczającej zamówienia spełniającej najwyższe jego zdaniem standardy i zmiany tej firmy w dowolnym momencie, jeśli uzna to za korzystne dla jakości i szybkości dostaw do swoich Klientów.

Zwroty i reklamacje

6.1. Ponieważ za każdym razem plakat jest unikalny, drukowany na indywidualne zamówienie Klienta, według sporządzonego przez niego projektu, zgodnie z polskim ustawodawstwem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

6.2. W przypadku otrzymania plakatu zawierającego wady prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (maptu@maptu.pl). Zespół Maptu dokona analizy reklamacji w terminie 14 dni (lub szybciej) i w przypadku uznania reklamacji wymieni plakat na własny koszt.

6.3. O rozpatrzeniu reklamacji, tj. o jej uznaniu lub odrzuceniu, a także dalszym postępowaniu, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za błędy w druku, wady papieru oraz braki w paczce.

6.4. W przypadku konieczności zwrotu, koszt przesyłki ponosi Usługodawca. Zwrot realizuje firma kurierska współpracująca z Usługodawcą.

6.5. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.6. Za reklamacje odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

Opis Usługi

7.1. Edytor mapy dostępny na Stronie (www.maptu.pl/edytor, „Edytor”) pozwala na wybór lokalizacji, z mapy której zostanie wykonany plakat.

7.2. Edytor stanowi zminiaturyzowany podgląd plakatu. Staramy się, aby każdy plakat był przygotowany jak najbliżej specyfikacji dostarczonej przez Klienta za pośrednictwem Strony. Przed zamówieniem zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami plakatów dostępnych na Stronie i powiązanych portalach. Plakaty są drukowane na białym papierze.

7.3. Zalecamy korzystanie z Edytora na komputerach stacjonarnych lub laptopach, w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.

Polityka prywatności

8.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem Maptu jest Usługodawca, tj. Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.3. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

8.4. Przeglądanie zawartości Maptu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Maptu automatycznie poprosi o niezbędne dane osobowe, w przypadku korzystania z Usług.

8.5. Podanie danych osobowych na Stronie jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usług.

8.6. Dane osobowe wykorzystuje się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

8.7. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych. Może w dowolnym czasie skontaktować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Może również zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie danych osobowych w całości lub w określonej części.

8.8. Adres pod którym można skontaktować się z administratorem danych poprzez pocztę elektroniczną: maptu@maptu.pl.

Wykorzystanie plików cookies

9.1. Właściciel Maptu informuje, że Strona używa mechanizmu plików cookies, podobnie jak większość innych stron internetowych. Mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Pliki cookies identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Dane pozyskane poprzez mechanizm cookies wykorzystywane są w celach statystycznych i emisji reklam.

9.2. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. W tym wypadku jednak zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych usług rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Zachęcamy do zgłoszenia się w pierwszej kolejności bezpośrednio do zespołu Maptu w celu rozwiązania ewentualnych nieporozumień.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych możliwe jest za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane Usługodawcy

Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670.

Adres e-mailowy (także w sprawie reklamacji) maptu@maptu.pl
tel. +48 572 533 118

Adres do korespondencji: Bitfinder sp. z o.o., ul. Borowskiego 2 lok. 316, 03-475 Warszawa

 

 

Regulamin Maptu.pl obowiązujący do 20.03.2017

Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony Maptu, dostępnej pod adresem www.maptu.pl („Maptu” lub „Strona”). Właścicielem Maptu jest Mapsy Ltd z siedzibą w Londynie 220c Blythe Road W140HH (Wielka Brytania). Nr spółki w Rejestrze Spółek na Anglię i Walię Companies House 9792946.

1.2. Maptu umożliwia samodzielne zaprojektowanie plakatu zawierającego mapę wybranego miasta. Odpłatne usługi oferowane za pośrednictwem Maptu polegają na przygotowaniu plakatu do druku, druku i dostarczeniu plakatu do Klienta ("Usługi").

1.3. Za realizację Usług odpowiada Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670 ("Usługodawca").

1.4. Regulamin obowiązuje od 29 sierpnia 2016 r.

Klienci i Użytkownicy Maptu

2.1. Klientem jest każdy, kto korzysta z Usług. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia („Klient”).

2.2. Użytkownikiem Strony jest każdy, kto odwiedza Maptu („Użytkownik”).

Modyfikacje Regulaminu

3.1. Właściciel Maptu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w cenniku oraz zawartości Maptu, o których poinformuje Użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.2. Klient i Usługodawca są związani Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Zamówienie, płatności i ceny

4.1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie (”Formularz”).

4.2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w PLN. Są to kwoty brutto.

4.3. Ceny widoczne na Stronie zawierają koszty przesyłki na całym świecie.

4.4. Płatności za zamówienie są dokonywane za pośrednictwem systemu PayU. Przed płatnością prosimy o zapoznanie się również z regulaminem płatności PayU.

4.5. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie to stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Od tego momentu jest liczony czas realizacji zamówienia.

4.6. W przypadku nieodnotowania wpłaty za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.

4.7. Po potwierdzeniu zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian samodzielnie. W przypadku pomyłki i chęci zmiany danych, np. adresu wysyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zmienić dane przed wysyłką.

Dostawa

5.1. Plakaty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w ciągu 3 dni roboczych od przesłania przez zespół Maptu potwierdzenia (o którym mowa w pkt. 4.5.), ale staramy się zrobić to zawsze jak najszybciej.

5.2. Właściciel Maptu zastrzega sobie prawo do wyboru firmy dostarczającej zamówienia spełniającej najwyższe jego zdaniem standardy i zmiany tej firmy w dowolnym momencie, jeśli uzna to za korzystne dla jakości i szybkości dostaw do swoich Klientów.

Zwroty i reklamacje

6.1. Ponieważ za każdym razem plakat jest unikalny, drukowany na indywidualne zamówienie Klienta, według sporządzonego przez niego projektu, zgodnie z polskim ustawodawstwem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

6.2. W przypadku otrzymania plakatu zawierającego wady prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (maptu@maptu.pl). Zespół Maptu dokona analizy reklamacji w terminie 14 dni (lub szybciej) i w przypadku uznania reklamacji wymieni plakat na własny koszt.

6.3. O rozpatrzeniu reklamacji, tj. o jej uznaniu lub odrzuceniu, a także dalszym postępowaniu, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za błędy w druku, wady papieru oraz braki w paczce.

6.4. W przypadku konieczności zwrotu, koszt przesyłki ponosi Usługodawca. Zwrot realizuje firma kurierska współpracująca z Usługodawcą.

6.5. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.6. Z reklamacje odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

Opis Usługi

7.1. Edytor mapy dostępny na Stronie (www.maptu.pl/edytor, „Edytor”) pozwala na wybór lokalizacji, z mapy której zostanie wykonany plakat.

7.2. Edytor stanowi zminiaturyzowany podgląd plakatu. Staramy się, aby każdy plakat był przygotowany jak najbliżej specyfikacji dostarczonej przez Klienta za pośrednictwem Strony. Przed zamówieniem zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami plakatów dostępnych na Stronie i powiązanych portalach. Plakaty są drukowane na białym papierze.

7.3. Zalecamy korzystanie z Edytora na komputerach stacjonarnych lub laptopach, w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.

Polityka prywatności

8.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem Maptu jest Usługodawca, tj. Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.3. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

8.4. Przeglądanie zawartości Maptu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Maptu automatycznie poprosi o niezbędne dane osobowe, w przypadku korzystania z Usług.

8.5. Podanie danych osobowych na Stronie jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usług.

8.6. Dane osobowe wykorzystuje się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

8.7. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych. Może w dowolnym czasie skontaktować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Może również zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie danych osobowych w całości lub w określonej części.

8.8. Adres pod którym można skontaktować się z administratorem danych poprzez pocztę elektroniczną: maptu@maptu.pl.

Wykorzystanie plików cookies

9.1. Właściciel Maptu informuje, że Strona używa mechanizmu plików cookies, podobnie jak większość innych stron internetowych. Mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Pliki cookies identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Dane pozyskane poprzez mechanizm cookies wykorzystywane są w celach statystycznych i emisji reklam.

9.2. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. W tym wypadku jednak zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych usług rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Zachęcamy do zgłoszenia się w pierwszej kolejności bezpośrednio do zespołu Maptu w celu rozwiązania ewentualnych nieporozumień.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Klient może skorzystaś z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych możliwe jest za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane Usługodawcy

Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670.

Adres e-mailowy (także w sprawie reklamacji) maptu@maptu.pl
tel. +48 572 533 118

Adres do korespondencji: Bitfinder sp. z o.o., ul. Borowskiego 2 lok. 323, 03-475 Warszawa